Meneer Rutten (91) woont nog zelfstandig. Wél heeft hij

verzorging nodig; elke morgen en avond komt de verpleeghulp hem zijn

kousen en schoenen aan- en uittrekken. Twee keer per week krijgt hij

hulp bij het douchen. Sommige vormen van ondersteuning die onder

de AWBZ vielen, zijn overgegaan naar de gemeenten.

Vanaf 2015 bekijken de gemeenten hoe je zo lang mogelijk

zelfstandig kunt blijven wonen, wat daarvoor nodig is met behulp van

het eigen sociale netwerk....